Co raz bardziej przyjazny dla niewidomych InPost

Pamiętacie nasz artykuł sprzed ponad roku? Napisaliśmy wtedy o dostępnym odbiorze paczek bez konieczności obsługi ekranu dotykowego paczkomatu, a jedynie przy pomocy aplikacji mobilnej InPost dl...

Opis wytycznej WCAG 1.4. Rozróżnialność – część pierwsza

W tym artykule zajmiemy się wytyczną 1.4, traktującą o szeroko pojętej rozróżnialności. Ze względu na dość dużą liczbę kryteriów sukcesu, opis tej wytycznej i uszczegóławiających ją...

WCAG, opis wytycznej 1.3. Możliwość Adaptacji

W tym artykule zajmiemy się bardzo ważną wytyczną, której uwzględnianie jest zawsze konieczne, aby utrzymać dostępność tworzonych treści na tym samym poziomie. O jakiej wytycznej mowa? Wyty...

SpellChecker. Wtyczka NVDA do sprawdzania pisowni w zaznaczonym tekście

W systemie Windows nie istnieje uniwersalna metoda na sprawdzanie pisowni w ramach wszystkich aplikacji. . W każdej z nich może , ale nie musi być ona zaimplementowana. Inaczej jest w systemie MacO...

WCAG. Zasada postrzegalności, opis wytycznej 1.2, multimedia

Wstęp W poprzednim artykule opisaliśmy wytyczną alternatywa tekstowa i związane z nią kryterium sukcesu. Drugą wytyczną jest ta dotycząca multimediów. Znajdziemy w niej znacznie więcej kryte...

WCAG. Opis wytycznej alternatywa tekstowa, i pierwszego kryterium WCAG 2.1.

Z  dwóch poprzednich artykułów wprowadzających Czytelników w temat dostępności można dowiedzieć się, czym jest WCAG 2.1. W tym i następnych artykułach dotyczących WCAG , chcemy przybliż...