SpellChecker. Wtyczka NVDA do sprawdzania pisowni w zaznaczonym tekście

W systemie Windows nie istnieje uniwersalna metoda na sprawdzanie pisowni w ramach wszystkich aplikacji. . W każdej z nich może , ale nie musi być ona zaimplementowana. Inaczej jest w systemie MacO...

WCAG. Zasada postrzegalności, opis wytycznej 1.2, multimedia

Wstęp W poprzednim artykule opisaliśmy wytyczną alternatywa tekstowa i związane z nią kryterium sukcesu. Drugą wytyczną jest ta dotycząca multimediów. Znajdziemy w niej znacznie więcej kryte...

WCAG. Opis wytycznej alternatywa tekstowa, i pierwszego kryterium WCAG 2.1.

Z  dwóch poprzednich artykułów wprowadzających Czytelników w temat dostępności można dowiedzieć się, czym jest WCAG 2.1. W tym i następnych artykułach dotyczących WCAG , chcemy przybliż...

WCAG. dostępność treści internetowych i wprowadzenie do WCAG 2.1

Z naszego pierwszego artykułu można dowiedzieć się, czym jest dostępność w najbardziej szerokim i ogólnym znaczeniu tego słowa. Z uwagi na tematykę naszego portalu i odbiorców docelowych, w...

Co to właściwie jest dostępność?

Coraz częściej w mediach można usłyszeć o enigmatycznie brzmiącej dostępności. W telewizji i w radiu, na portalach informacyjnych, do szerokiej grupy odbiorców przebijają się informacje o r...
Trzy wzory matematyczne zapisane w programie MS Word

Obsługa natywnych równań matematycznych w programie Microsoft Word

Wydane ostatnio w polskiej wersji językowej JAWS i Fusion 2021 obsługują teraz odczytywanie zawartości matematycznej w dokumentach programu Word wstawionej za pośrednictwem wstążki pakietu Offi...