SpellChecker. Wtyczka NVDA do sprawdzania pisowni w zaznaczonym tekście

W systemie Windows nie istnieje uniwersalna metoda na sprawdzanie pisowni w ramach wszystkich aplikacji. . W każdej z nich może , ale nie musi być ona zaimplementowana. Inaczej jest w systemie MacOS, gdzie sprawdzanie błędów ma charakter globalny. Na szczęście od niedawna użytkownicy screenreadera NVDA mogą do sprawdzania pisowni wykorzystać bardzo interesujący dodatek, który się nazywa Spellchecker. .

Pobieranie i instalacja Spellchecker NVDA

Wtyczkę SpellChecker można pobrać z tego linku. Instalacja przebiega w tradycyjny dla wtyczek NVDA sposób.

Jak używać wtyczki SpellChecker NVDA

 • zaznacz fragment tekstu za pomocą klawisza Shift ze strzałkami, albo cały tekst za pomocą Control + a.
 • naciśnij NVDA+Alt+s, aby wywołać interfejs dodatku. Wyświetlona zostanie lista znalezionych błędów, domyślnie w języku systemowej klawiatury. Możesz też wybrać (zmienić) język ręcznie, naciskając NVDA+ALT+SHIFT+L. jeśli nie ma błędów, zostanie ogłoszony komunikat informujący, że nie ma błędów ortograficznych,
 • w przypadku wystąpienia błędów użyj strzałek w prawo i w lewo, aby poruszać się między błędnie napisanymi słowami,
 • na błędnym słowie, Użyj strzałki w dół, aby wyświetlić menu sugestii.
 • Poruszaj się między sugestiami za pomocą strzałek w górę i w dół, a następnie naciśnij Enter, by wybrać sugestię. Ostatnie opcje w tym menu umożliwiają zignorowanie i dodanie danego wyrazu do słownika.
 • poruszając się między błędami za pomocą strzałek w prawo i w lewo, możesz nacisnąć klawisz Backspace, aby usunąć wybraną sugestię.
 • po zakończeniu naciśnij klawisze Control + r, aby zastąpić wybrane sugestie w zaznaczonym tekście.
 • oprócz zamiany słów, control+r dodaje również słowo do słownika osobistego, jeśli wybrałeś tę opcję.

osobisty słownik

w menu podpowiedzi istnieje możliwość dodania słowa do słownika osobistego. Następnym razem, gdy będziesz szukać podobnego słowa z błędną pisownią, słowa ze słownika osobistego pojawią się na liście sugestii oprócz zwykłego słownika. Na przykład, jeśli dodasz słowo „Fawaz” do słownika osobistego, następnym razem, gdy wpiszesz „Fawz”, wśród podanych sugestii znajdzie się słowo „Fawaz”. Możesz usunąć każde słowo, które zostało dodane do osobistego słownika, edytując plik (tag języka).dic, który można znaleźć w folderze spellcheck_dic w folderze konfiguracji użytkownika NVDA. Dotyczy to zainstalowanej wersji appdata/roaming/nvda i folderu konfiguracji użytkownika wersji przenośnej. nazwa pliku dla amerykańskiego angielskiego to en_US.dic.

Wsparcie dla innych języków

Dodatek jest domyślnie dostarczany ze słownikiem angielskim, który zostanie zainstalowany za Twoją zgodą podczas instalacji dodatku. Sprawdzanie pisowni zostanie wykonane w zależności od języka wprowadzania klawiatury. Jeśli jednak słownik nie był wcześniej zainstalowany, NVDA poprosi o zainstalowanie słownika tego języka. Gdy klikniesz tak, słownik zostanie zainstalowany i możesz teraz sprawdzać pisownię w tym języku. Dodatkowo możesz nacisnąć NVDA+ALT+SHIFT+L, aby wyświetlić listę języków, w której możesz ręcznie wybrać język i pobrać słownik, jeśli nie był wcześniej pobierany, lub sprawdzić pisownię w tym języku. naciśnij ten sam skrót jeszcze raz, aby powrócić do poprzedniej metody, czyli sprawdzania na podstawie danych wprowadzanych z klawiatury.

Inne informacje

 • zamknięcie interfejsu dodatku klawiszem escape spowoduje odrzucenie wszystkich zmian; nic nie zostanie poprawione.
 • nawet jeśli chcesz tylko dodać słowa do słownika osobistego bez zastępowania żadnego tekstu, musisz nacisnąć klawisze control+r, aby te słowa zostały dodane do słownika osobistego.
 • możesz zmienić skrót uruchamiający dodatek (NVDA+alt+s), wykonując skrót akcji (control+r) i skrót ręcznego wyboru języka (NVDA+Alt+SHIFT+L) z okna dialogowego gestów wprowadzania.

Linki

Strona SpellChecker na GitHub Bezpośredni link do pobrania wtyczki SpellChecker Spell Checker w nieoficjalnym repozytorium dodatków