Obsługa natywnych równań matematycznych w programie Microsoft Word

Wydane ostatnio w polskiej wersji językowej JAWS i Fusion 2021 obsługują teraz odczytywanie zawartości matematycznej w dokumentach programu Word wstawionej za pośrednictwem wstążki pakietu Office bez potrzeby stosowania dodatkowych rozszerzeń. Oczywiście nadal jest możliwe korzystanie z rozszerzenia MathType od Design Science do tworzenia treści matematycznych, ale użytkownicy dostają nową możliwość korzystania z wbudowanej funkcji tworzenia matematyki w programie Word. Niezależnie od tego, czy treść matematyczna została wstawiona do dokumentu za pomocą rozszerzenia MathType, czy bezpośrednio przez kartę Wstaw na wstążce, gdy w programie Word JAWS napotka równanie matematyczne lub formułę, zostanie odczytana treść równania, a następnie będzie wypowiedziany komunikat „treść matematyczna”. W takim wypadku można nacisnąć INSERT + SPACJA, a następnie RÓWNE, aby otworzyć przeglądarkę matematyki JAWS, dzięki której można bardziej szczegółowo przestudiować równanie.

Po otwarciu przeglądarki matematyki można nawigować po poszczególnych częściach równania, takich jak: zmienne, terminy, współczynniki lub wykładniki. Podczas przechodzenia do różnych składników, naciśnięcie STRZAŁKI W DÓŁ umożliwia eksplorację i odczytywanie działań, współczynników zagnieżdżonych i nawigację w obrębie każdego poziomu równania za pomocą STRZAŁEK W LEWO i W PRAWO. Naciśnięcie STRZAŁKI W GÓRĘ spowoduje powrót do poprzedniego poziomu. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta z monitora brajlowskiego, a JAWS jest ustawiony na angielski (Stany Zjednoczone) lub Unified English Braille stopień pierwszy lub stopień drugi, równania matematyczne lub formuły są wyświetlane w brajlu Nemeth. Naciśnięcie klawisza ESC powoduje zamknięcie przeglądarki matematyki i powrót do dokumentu.

Pozostaje tylko cieszyć się z tych zmian i korzystać.

Źródło:

Oficjalna strona Freedom Scientific