Nowe Technologie Wspomagające Przedstawione na Ability Summit 2024

Podczas Ability Summit 2024, Microsoft przedstawił nowe technologie wspomagające, które mają na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe funkcje dostępności w Windows uruchamiane przez Copilot for Windows, takie jak Live Captions, Narratora oraz inne funkcje dostępności, a także Azure AI for Accessibility, wprowadzają nowe modele generatywnej AI do opisywania obrazów i dokumentów. Poniżej szczegółowy opis tych technologii oraz instrukcje, jak z nich korzystać.

Nowe Funkcje Dostępności w Windows uruchamiane przez Copilot for Windows

Opis Funkcji:
Podczas Ability Summit 2024, Microsoft zaprezentował nowe umiejętności dostępności w systemie Windows, które będą uruchamiane przez Copilot for Windows. Funkcje te obejmują Live Captions, Narratora oraz inne narzędzia, które mają na celu poprawę dostępności systemu dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak to Będzie Można Włączyć:
1. Aktualizacja Systemu: Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję systemu Windows.
2. Włączenie Copilot for Windows: Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Copilot for Windows i włącz tę funkcję.
3. Korzystanie z Funkcji: Po włączeniu Copilot for Windows, nowe funkcje dostępności, takie jak Live Captions i Narrator, będą dostępne w systemie.

Jak to Będzie Działać:
Live Captions automatycznie generują napisy na żywo dla wszelkich dźwięków odtwarzanych na urządzeniu, co umożliwia osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym śledzenie treści audio. Narrator odczytuje na głos teksty wyświetlane na ekranie, ułatwiając nawigację i interakcję z systemem osobom niewidomym i niedowidzącym.

Azure AI for Accessibility

Opis Funkcji:
Azure AI for Accessibility to inicjatywa Microsoftu, która wprowadza nowe modele generatywnej AI do opisywania obrazów i dokumentów. Celem tych technologii jest poprawa dostępności wizualnej i tekstowej dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Jak to Będzie Można Włączyć:
1. Dostęp do Azure AI: Upewnij się, że masz dostęp do usług Azure AI.
2. Konfiguracja Modeli AI: Przejdź do portalu Azure i skonfiguruj modele generatywnej AI do opisywania obrazów i dokumentów.
3. Korzystanie z Funkcji: Po skonfigurowaniu, modele AI będą automatycznie opisywać obrazy i dokumenty, poprawiając dostępność dla osób niewidomych.

Jak to Będzie Działać:
Modele generatywnej AI w Azure AI for Accessibility analizują obrazy i dokumenty, a następnie generują opisy tekstowe, które mogą być odczytywane przez czytniki ekranu. Technologia ta umożliwia osobom niewidomym lub niedowidzącym lepsze zrozumienie i interakcję z treściami wizualnymi i tekstowymi.

Znaczenie i Wpływ

Nowe technologie wspomagające przedstawione przez Microsoft podczas Ability Summit 2024 mają na celu zwiększenie dostępności i niezależności osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim innowacjom jak Copilot for Windows i Azure AI for Accessibility, użytkownicy będą mogli lepiej interagować z technologią i czerpać większą satysfakcję z jej użytkowania.
Microsoft kontynuuje swoje zaangażowanie w tworzenie dostępnych technologii, które mają na celu zapewnienie równych szans i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Źródło

Microsoft Ability Summit 2024: https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/blog/microsoft-ability-summit-2024

Materiał powstał w ramach projektu  „Niewidomyprogramista.pl – daj szansę niepełnosprawnym na start zawodowy”.