Konfiguracja poczty e-mail od najpopularniejszych dostawców w różnych klientach poczty e-mail

Pierwszym pytaniem, które pojawia się przy okazji chęci skorzystania z nowej poczty e-mail lub ponownej konfiguracji poczty na urządzeniu jest pytanie o dane serwera pocztowego i sposób konfiguracji poczty e-mail. Programy pocztowe próbują zautomatyzować tę procedurę, ale ze względu na mnogość ustawień i wzrastające wymagania dotyczące zabezpieczeń po stronie dostawców poczty, automatyczna konfiguracja przeprowadzana przez program pocztowy zwykle nie jest wystarczająca.

W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące konfiguracji poczty dla najpopularniejszych serwisów umożliwiających założenie konta pocztowego. Oczywistym jest, że w przypadku niestandardowych problemów, takich jak te ze starszymi klientami poczty e-mail w google, trzeba będzie skorzystać z pomocy używanego klienta poczty i pomocy online dostawcy wybranej poczty e-mail. W przeważającej większości przypadków podane tutaj informacje powinny pozwolić na poprawną konfigurację poczty e-mail na wielu klientach poczty i u całkiem sporej grupy dostawców, bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków. Tekst ten będzie aktualizowany w miarę potrzeb np. po zmianie danych konfiguracyjnych u konkretnego dostawcy lub zmianie procedur w przypadku wybranego klienta poczty e-mail. W artykule zamieściliśmy tylko informacje o konfiguracjach serwerów. W innym zostaną umieszczone instrukcje dotyczące konfiguracji najpopularniejszych klientów e-mail w różnych systemach operacyjnych, w tym mobilnych.

Uwaga:  W naszym spisie danych potrzebnych do konfiguracji kont pocztowych w klientach nie uwzględniono portów niewymagających połączenia szyfrowanego SSL/TLS. Część dostawców usługi poczty e-mail pozwala na taką konfigurację, ale pobieranie i wysyłanie poczty przez protokoły bez jakichkolwiek zabezpieczeń jest wysoce ryzykowne i powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Uwaga 2: W przypadku większości dostawców poczty e-mail co raz częściej domyślnie wyłączony jest dostęp do poczty przez protokół pop, a czasem nawet IMAP ze względów bezpieczeństwa. W celu wykonania konfiguracji konta pocztowego korzystającego z tych protokołów, trzeba najpierw sprawdzić, czy konieczne są dodatkowe kroki, a jeżeli tak, należy włączyć dostęp do poczty przez te protokoły w opcjach konta. Dopiero po wykonaniu wymienionej czynności można przystąpić do konfiguracji konta w kliencie pocztowym.

Dane konfiguracyjne dostawców poczty e-mail

Gmail od Google

Poczta synchronizowana z klientem przez protokół IMAP i wysyłana przez protokół SMTP.

Serwer poczty przychodzącej IMAP: Imap.gmail.com

Wymaga połączenia szyfrowanego SSL: tak

Port: 993

Serwer poczty wychodzącej SMTP: Smtp.gmail.com

Wymaga połączenia szyfrowanego SSL: tak

Wymaga połączenia TLS: tak, jeżeli dostępne

Wymaga uwierzytelnienia: tak

Port dla połączeń SSL: 465

Port dla połączeń TLS: 587

Nazwa użytkownika: pełny adres e-mail np. imie.nazwisko@gmail.com

Hasło: twoje hasło do poczty gmail

Poczta odbierana przez protokół Pop3 i wysyłana przez protokół SMTP.

Serwer poczty przychodzącej pop3: pop.gmail.com

wymaga połączenia szyfrowanego SSL: tak

port: 995

Serwer poczty wychodzącej SMTP: Smtp.gmail.com

Wymaga połączenia szyfrowanego SSL: tak

Wymaga połączenia TLS: tak, jeżeli dostępne

Wymaga uwierzytelnienia: tak

Port SMTP: 587

Nazwa użytkownika: pełny adres e-mail np. imie.nazwisko@gmail.com

Hasło: twoje hasło do poczty Gmail

Uwaga! Jeżeli konfigurowany klient poczty nie posiada interfejsu zaloguj przez google, to logowanie na powyższe dane w starszych i mniej bezpiecznych klientach poczty powiedzie się tylko przy obniżeniu poziomu zabezpieczeń konta Google. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji klientów pocztowych, które obsługują interfejs logowania google. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zaleca się włączenie weryfikacji dwuetapowej i zastosowanie haseł dla aplikacji.

Więcej informacji w artykule pomocy Google dostępnym pod poniższym linkiem.

https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=pl

Poczta o2.pl

Poczta synchronizowana przez protokół IMAP i wysyłana przez protokół SMTP.

Serwer poczty przychodzącej: Poczta.o2.pl

Port: 993

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Serwer poczty wychodzącej SMTP: Poczta.o2.pl

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Port: 465

Wymagane uwierzytelnienie: tak

Nazwa użytkownika/login: tylko prefiks adresu e-mail

Hasło: twoje hasło do poczty o2

Poczta odbierana przez protokół pop3 i wysyłana przez protokół SMTP.

Serwer poczty przychodzącej: Poczta.o2.pl

Port: 995

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Serwer poczty wychodzącej: Poczta.o2.pl

Port: 465

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Wymagane uwierzytelnienie: tak

Nazwa użytkownika/login: tylko prefiks adresu e-mail

Hasło: twoje hasło do poczty o2

W przypadku poczty o2, login/nazwa użytkownika to prefiks adresu e-mail, czyli wszystko to, co znajduje się przed znakiem małpy (@). Dla przykładowego adresu e-mail: imie.nazwisko@o2.pl loginem/nazwą użytkownika jest więc: imie.nazwisko.

W przypadku pytań dodatkowych proponujemy zacząć od tego artykułu pomocy o2.

https://pomoc.o2.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy

Poczta w serwisie interia.pl

Poczta portalu interia ma takie same adresy serwerów poczty przychodzącej POP3 i IMAP.

Poczta przychodząca pop/IMAP: Poczta.interia.pl

Serwer wychodzący SMTP: Poczta.interia.pl

numery portów serwerów pop i IMAP: IMAP 993

Numer portu dla pop3: 995

Numer portu serwera SMTP: 465, alternatywnie 587

SSL/TLS: tak

Wymagane uwierzytelnienie: tak

Nazwa użytkownika/login: Pełny adres e-mail np. imie.nazwisko@interia.pl

Hasło: hasło do twojej poczty w którejkolwiek z domen należących do interia.pl

W przypadku dodatkowych pytań, warto rozpocząć szukanie odpowiedzi w tym miejscu.

https://pomoc.poczta.interia.pl/news-parametry-do-konfiguracji-programow-pocztowych,nId,2136275

poczta w portalu wp.pl

Konfiguracja synchronizacji przez IMAP i wysyłania poczty przez protokół SMTP.

Serwer poczty przychodzącej: imap.wp.pl

port: 993

Szyfrowanie SSL: tak

Wymagane uwierzytelnienie: tak

nazwa użytkownika/login: Prefiks adresu e-mail np. dla adresu imie.nazwisko@wp.pl login to: imie.nazwisko

Hasło: twoje hasło do poczty WP

Konfiguracja odbierania poczty przez protokół pop3 i wysyłania przez protokół SMTP.

Serwer poczty przychodzącej pop3: Pop3.wp.pl

Port: 995

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Serwer poczty wychodzącej SMTP: Smtp.wp.pl

Port: 465

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Wymagane uwierzytelnienie: tak

Nazwa użytkownika/login: Prefiks adresu e-mail np. dla adresu imie.nazwisko@wp.pl login to imie.nazwisko

Więcej informacji w pomocy WP m. in tutaj:

https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy

Konfiguracja Onet poczty

W przypadku Onet poczty również konieczne jest włączenie dostępu przez IMAP, pop i SMTP przed skonfigurowaniem klienta poczty. Po włączeniu dostępu potrzebne są następujące dane.

Synchronizacja poczty przez IMAP i wysyłanie przez SMTP.

Serwer poczty przychodzącej: Imap.poczta.onet.pl

Port serwera: 993

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Pobieranie poczty przy pomocy protokołu pop3.

Adres serwera poczty przychodzącej: Pop3.poczta.onet.pl

Port serwera: 995

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Adres serwera poczty wychodzącej, wspólny dla pop i IMAP: SMTP.poczta.onet.pl

Port serwera SMTP: 465

Wymagane uwierzytelnienie: tak

Login/nazwa użytkownika do Onet poczty: cały adres e-mail np. imie.nazwisko@onet.pl

Więcej informacji w tym i w powiązanych artykułach pomocy Onet poczty.

Przejdź do pomocy poczty Onet

Poczta w serwisie gazeta.pl

Serwer poczty do synchronizacji IMAP: Imap.gazeta.pl

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Port:  993

Serwer poczty przychodzącej pop3: Pop.gazeta.pl

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Port serwera: 995

Serwer poczty wychodzącej SMTP: Smtp.gazeta.pl

Połączenie szyfrowane SSL: tak

Port: 465

Wymagane uwierzytelnienie: tak

Nazwa użytkownika/login:  to cały adres e-mail np. imie.nazwisko@gazeta.pl

Więcej informacji na temat konfiguracji poczty gazeta.pl w klientach pocztowych znajduje się w tym artykule pomocy:

https://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,19774378,konfiguracja-poczty-w-ulubionym-programie-pocztowym-na-komputerze.html

Poczta outlook.com od firmy Microsoft

W przypadku klienta poczty firmy Microsoft, czyli programu Outlook, można bez obaw o kompatybilność wybrać w zależności od potrzeb wbudowaną prekonfigurację konta poczty outlook.com albo tradycyjny dostęp przez IMAP/pop3/SMTP.

Oczywiście dla innych zewnętrznych klientów poczty nieobsługujących konta microsoft bezpośrednio w systemie dostępny jest wyłącznie pop/IMAP/SMTP.

Adres serwera pop3 i IMAP jest taki sam.

Serwer poczty pop/IMAP: Outlook.ofice365.com

Port IMAP: 993

Szyfrowanie TLS: tak

Port pop3: 995

Szyfrowanie TLS: tak

Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp-mail.outlook.com

port: 587

Szyfrowanie STARTTLS: tak

Wymagane są oczywiście login/nazwa konta i hasło.

W przypadku poczty w domenie outlook.com, nazwa użytkownika to cały adres e-mail np. imie.nazwisko@outlook.com

W wypadku trudności, polecam pomoc serwisu outlook.com

Przejdź do pomocy poczty Outlook

Jeżeli istnieją serwisy, do których nie uwzględniono danych konfiguracyjnych w tym artykule, zostaną one dodane w przyszłości.