instrukcje konfiguracji klientów pocztowych dla różnych systemów

Zmiana urządzenia, ponowna instalacja systemu operacyjnego lub inne sytuacje, w których konieczna jest ponowna konfiguracja różnych programów i narzędzi, z jakich korzysta użytkownik, w tym poczty e-mail wymaga często czasu i żmudnego poszukiwania informacji na temat napotykanych trudności.

W innym artykule dotyczącym konfiguracji poczty e-mail zebraliśmy wiele danych konfiguracyjnych dla najpopularniejszych serwisów oferujących możliwość założenia darmowego konta pocztowego.

W tym artykule znajdziecie instrukcje konfiguracji poczty dla wielu klientów poczty e-mail.

Informacje zamieszczone w tym artykule nie są kompletną instrukcją tworzenia konta, ponieważ taką instrukcję zawsze udostępniają twórcy danego oprogramowania. W naszym artykule znajdziecie informacje i wskazówki na temat konfiguracji kont z punktu widzenia użytkowników technologii wspomagających, natomiast, jeżeli napotkacie jakiekolwiek trudności w tworzeniu konta czy dalszym korzystaniu z programu, polecamy skorzystanie z pomocy aplikacji dostępnej online.

Konfiguracja konta pocztowego w programie thunderbird

Na początek proponujemy program Thunderbird.

Dlaczego właśnie ta aplikacja?

Jest kilka powodów. Z thunderbirdem radzi sobie świetnie czytnik ekranowy NVDA, zarówno nvda jak i sam thunderbird, to programy dostępne do użytku darmowego, z thunderbirda można korzystać w systemach Windows i różnych, chociaż oczywiście nie wszystkich systemach linuksowych np. macOs.

Skąd pobrać najnowszą wersję thunderbirda?

Strona programu znajduje się pod adresem:

https://www.thunderbird.net/pl/

Instalacja nie różni się w istotny sposób od przebiegu instalacji innych programów w systemie Windows lub w różnego rodzaju systemach linuksowych, więc nie będziemy jej tutaj opisywać.

Przy pierwszym uruchomieniu programu thunderbird wyświetla się okno, w którym można podać podstawowe dane naszego konta tj. Imię i nazwisko, które będzie widoczne w polu od wiadomości, adres e-mail i hasło.

Niewątpliwą zaletą thunderbirda jest największa baza danych konfiguracyjnych serwerów i portów dla wielu dostawców usługi poczty e-mail na całym świecie, w tym również z polski.

Program po wprowadzeniu podstawowych informacji o koncie wymaganych w pierwszym oknie konfiguracji bez problemu automatycznie konfiguruje konto i łączy się z największymi i najpopularniejszymi serwisami pocztowymi takimi jak Gmail, outlook.com, ale też z mniejszymi jak poczta.gazeta.pl czy poczta.o2.pl.

Po wprowadzeniu podstawowych danych wystarczy wcisnąć przycisk kontynuuj, a konto w większości sytuacji zostanie skonfigurowane poprawnie. Oczywiście użytkownik, nawet w przypadku automatycznej konfiguracji otrzymuje wybór, czy chce połączyć się z kontem pocztowym przez starszy protokół pop3 czy przez nowszy protokół IMAP. Nie każdy usługodawca poczty e-mail obsługuje protokół pop3. aby wybrać obsługę konta przez konkretny protokół, należy mieć odpowiednio skonfigurowaną usługę pocztową u swojego dostawcy m. in. Włączony protokół pop lub imap w zależności od tego, z którego chcemy korzystać w nowo stworzonym koncie.

A co w sytuacji, gdy automatyczna konfiguracja nie zadziała?

W takim przypadku należy skonfigurować konto ręcznie.

Można to zrobić w menu narzędzia, konfiguracja kont.

W oknie konfiguracja kont wybieramy przycisk menu czynności i następnie opcję stwórz konto pocztowe.

Później, w oknie tworzenia konfiguracji konta należy odnaleźć drzewo z poszczególnymi grupami opcji np. serwery, kopie i foldery. Wygląda to trochę jak okno ustawień w przeglądarce, gdzie każda sekcja zostanie załadowana po wybraniu konkretnej nazwy sekcji na drzewie ustawień konfiguracyjnych. W każdej sekcji należy wprowadzić wymagane przez dostawcę poczty dane, takie jak nazwę użytkownika w odpowiedniej formie, hasło, dane serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej oraz wybrać rodzaj obsługiwanego szyfrowania, a poprawnie wprowadzone dane pozwolą na połączenie programu thunderbird z kontem pocztowym.

Istniejące konto pocztowe, nawet poprawnie utworzone również możemy edytować w oknie konfiguracja kont np. można zmienić lokalizacje folderów dla kopii roboczych, elementów wysłanych itd., a nawet wyświetlaną lokalnie nazwę konta na drzewie kont i folderów na bardziej przyjazną od oryginalnej np. gmail w pracy lub podobnie.

Znajduje się tam oczywiście znacznie więcej ustawień związanych z kontem, a nie tylko te, które można w prowadzać do programu w celu połączenia z usługą poczty u konkretnego dostawcy, ale o tym można już poczytać więcej w konkretnych artykułach pomocy thunderbird.

Jeżeli mamy wcześniejsze doświadczenia z konkretnym dostawcą usługi pocztowej, że konfiguracja automatyczna nie sprawdza się w jej przypadku, wtedy w pierwszym oknie można wcisnąć zamiast przycisku kontynuuj opcję umożliwiającą ręczną konfigurację i przejrzeć całe okno ustawień konfiguracji konta, aby upewnić się, że konfiguracja konta nie będzie błędna i będzie spełniać nasze wymagania.

Thunderbird umożliwia zapisanie konfiguracji kont, nawet błędnych tak, żeby można było je edytować i naprawiać po zidentyfikowaniu problemów.

Uwagi dodatkowe

Ogólna uwaga dotycząca niektórych serwisów pocztowych od dużych dostawców np. Google czy Microsoft.

Usługi poczty e-mail od dużych międzynarodowych firm mają często dodatkowe elementy służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa np. dodatkowe okno logowania na koncie gmail czy outlook.com w celu uwierzytelnienia klienta poczty. W przypadku tych dostawców zawsze warto korzystać z najnowszych wersji używanego klienta pocztowego, ponieważ starsze wersje klientów poczty, w tym starsze wersje thunderbird nie obsługują lub mogą obsługiwać z problemami te dodatkowe elementy uwierzytelnienia.

Uwaga dla użytkowników jaws:

Chociaż ogólnie jaws obsługuje thunderbirda, to jednak miewa w różnych miejscach problemy z kursorem. Przykładowo w wersji 91 programu thunderbird, jaws w polskiej wersji 2021, trzeba wyłączyć kursor wirtualny, żeby poprawnie wprowadzić dane konfiguracyjne do pól edycyjnych. Gdy skorzystamy ze zwykłego trybu formularzy, po próbie wprowadzenia pierwszego znaku tryb formularzy może, ale nie musi się wyłączyć, dlatego lepiej jest korzystać z kursora PC i klawisza tabulatora przy wypełnianiu informacji w pierwszym oknie konfiguracyjnym thunderbird i wszędzie tam, gdzie napotkamy problemy z kursorem wirtualnym jaws.

Linki do pomocy w konfiguracji konta w thunderbird.

Na początek kilka linków dotyczących tworzenia i edycji kont w thunderbird.

Automatyczna konfiguracja konta:

https://support.mozilla.org/pl/kb/automatyczna-konfiguracja-konta

Ręczna konfiguracja konta:

https://support.mozilla.org/pl/kb/konfiguracja-konta

Tworzenie konta pop3 zamiast konta imap:

https://support.mozilla.org/pl/kb/thunderbird-konfiguracja-konta-pop-zamiast-imap

Konto pop3 można skonfigurować tylko wtedy, gdy zezwala na to dostawca usługi poczty e-mail.

Oczywiście w tych artykułach znaleźć można inne odnośniki związane z konfiguracją kont i samego programu.

Konfiguracja programu Apple mail w systemie iOS 14.

W przypadku iPhone’a i iPoda touch z iOS 14 oraz iPada z systemem iPadOS na pokładzie nie trzeba instalować żadnego programu, chociaż oczywiście można, jeżeli ktoś woli używać innej aplikacji z dowolnej przyczyny.

My w tym miejscu opiszemy konfigurację konta w programie mail w iOS, ale inne aplikacje też się pojawią.

Gdzie zacząć?

Aby rozpocząć tworzenie konta w aplikacji Apple Mail na iPhonie lub iPodzie touch z systemem iOS 14, trzeba otworzyć ustawienia, odnaleźć polecenie Mail i aktywować je. W ustawieniach aplikacji mail znajduje się przycisk konta, a gdy w systemie dodane są już jakieś konta poczty, kalendarza, notatek lub kontaktów, to przy tym przycisku wyświetli się ich liczba np. konta 2.

Po aktywacji przycisku konta, pod listą dodanych już w urządzeniu kont znajduje się przycisk dodaj konto. Trzeba go wcisnąć, aby rozpocząć tworzenie nowego konta. W nowym okienku należy wybrać, jakie konto chcemy dodać. W systemowej aplikacji mail na iOS podobnie jak w innych klientach poczty, część dostawców ma już gotowe konfiguracje, które wymagają jedynie podania danych uwierzytelniających. Gdy chcemy dodać jednak konto, które takiej prekonfiguracji nie posiada, należy wybrać opcję inne, która znajduje się również u dołu okna.

Po wybraniu opcji inne należy zdecydować, jaki rodzaj konta chcemy dodać. Ponieważ opisujemy tutaj konfiguracje programów pocztowych, wybieramy przycisk dodaj konto e-mail.

Dopiero teraz pojawia się pierwsze okno kreatora tworzenia konta e-mail.

W polu nazwa podajemy swoje imię i nazwisko. VoiceOver podpowiada nawet przykłady, jak ten formularz uzupełniać, więc łatwo się zorientować, co i gdzie wpisywać, chociaż w polskiej wersji słowo nazwa może być mylące i zamiast wpisać swoją nazwę, która będzie wyświetlać się w polu od w wiadomościach naszych odbiorców możemy podać omyłkowo np. nazwę usługi pocztowej, która jest dla nas pomocą w odnajdywaniu właściwego konta na liście kont. Nie należy tego robić w polu nazwa, ponieważ opis konta znajduje się niżej, w innym polu, więc w polu nazwa wprowadzamy np. nasze imię lub imię i nazwisko, a ta treść będzie widniała w polu od u odbiorców naszych maili. W kolejnym polu należy podać adres e-mail naszego konta, a w następnym hasło. dopiero pole znajdujące sie pod polem hasła to właśnie opis widoczny na liście kont, więc tutaj możemy napisać np. poczta na WP, żeby wiedzieć, o które konto chodzi w czasie późniejszego przeglądania poczty i korzystania z kilku kont.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, należy wrócić na początek okna kreatora i wcisnąć opcję dalej.

Uwaga, nie przejdziemy do następnego etapu, jeżeli nie uzupełnimy wszystkich pól, ponieważ wtedy opcja dalej pozostanie niedostępna, VoiceOver ogłasza to jako wygaszone.

Gdy wszystkie pola już zostały uzupełnione, a przycisk dalej aktywował się, pojawia się kolejne okno kreatora tworzenia konta e-mail.

W tym momencie aplikacja mail próbuje sama dopasować pozostałe parametry konta pocztowego. Gdy to się uda, pojawi się po prostu przycisk gotowe. W przypadku ręcznej konfiguracji rzadko się to jednak zdarza, zatem nie trzeba się martwić, gdy pojawi się nowe okno z większą ilością pól do uzupełniania.

Najpierw podejmujemy decyzję, czy jest to konto imap czy pop.

Domyślnie, kreator jako preferowany typ konta wybiera imap, co oczywiście łatwo zmienić w razie potrzeby.

Kolejne pola mogą częściowo pokrywać się z pierwszym oknem np. nazwa, gdzie jest już podane nasze imię i nazwisko.

Nowości pojawiają się pod nagłówkiem serwer poczty przychodzącej. W pierwszym polu podajemy adres serwera poczty przychodzącej np. poczta.o2.pl.

Kolejne pole to użytkownik. Chodzi tutaj o login do poczty e-mail, który jest wymagany do uwierzytelnienia. W zależności od dostawcy usługi pocztowej, może to być cały adres e-mail lub tylko jego prefix, czyli ta część znajdująca się przed znakiem małpy @. Aby dowiedzieć się, jak wpisać login w polu użytkownik, trzeba sprawdzić to w pomocy usługodawcy pocztowego.

Pole hasło, gdy zostało wprowadzone w pierwszym oknie kreatora konfiguracji konta będzie już uzupełnione.

Podobnie, choć nieidentycznie wygląda sytuacja w przypadku sekcji umieszczonej pod nagłówkiem serwer poczty wychodzącej. Opcjonalnie Również trzeba podać login w formie wymaganej przez naszego dostawcę poczty oraz hasło, trzeba podać też nazwę hosta serwera poczty wychodzącej np. smtp.mojapoczta.pl.

Pole hasła jest puste, ponieważ jest opcjonalne. Na ogół nie trzeba wpisywać nazwy użytkownika i hasła w parametrach serwera SMTP, ponieważ domyślnie login i hasło są takie same dla obu serwerów, poczty przychodzącej i wychodzącej. Czasem jednak podanie nazwy użytkownika i hasła może okazać się konieczne.

Po uzupełnieniu wszystkich pól można wcisnąć przycisk dalej.

W tym momencie najczęściej liczba informacji potrzebnych do poprawnego połączenia aplikacji mail z kontem jest wystarczająca. Końcowe okno kreatora to kilka opcji, które należy wybrać i wcisnąć przycisk zachowaj. Z typowym kontem e-mail można synchronizować wiadomości e-mail i notatki i właśnie wyboru co synchronizować dotyczą te ostatnie przełączniki w tym oknie.

Istnieje jednak możliwość, że nasze konto e-mail jest mocno nietypowe np. w zakresie szyfrowania wiadomości albo portów obsługujących serwery IMAP/POP/SMTP. Może być tak, że dane SMTP służące do logowania istotnie różnią się od danych służących do logowania na serwerze imap/pop3. Wtedy, po dodaniu konta, gdy np. działa odbieranie a nie działa wysyłanie wiadomości, należy skorzystać z zaawansowanej edycji konta.

Jak edytować zaawansowane opcje takiego konta?

Otwieramy ustawienia, wybieramy polecenie mail, a następnie przycisk konta.

Teraz z listy kont wybieramy to, które w jakiś sposób działa niepoprawnie np. wiadomości są odbierane, ale nie można wysłać żadnego maila z tego konta lub występuje inny problem. Teraz, żeby otworzyć bardziej zaawansowane opcje, wciskamy przycisk konto, przy którym będzie też jego nazwa np. konto, jan_jablonka@jakas_strona.pl

W oknie, które się otworzy możemy edytować część opcji w polach tekstowych widocznych tutaj. Edycja serwera SMTP i przycisk zaawansowane znajdują się na samym końcu, u dołu tego okienka i w zależności od konkretnego problemu do rozwiązania wciskamy konkretny przycisk.

Przycisk z nazwą serwera SMTP np. smtp.jakas_strona.pl pozwoli na zmianę parametrów bieżącego serwera, pozwoli też wybrać alternatywny serwer smtp dla tego konta e-mail, gdyby ten główny jednak nie działał.

Ostatni przycisk, czyli zaawansowane pozwala na dostosowanie akcji dla wiadomości e-mail np. do jakiego folderu trafią wiadomości usuwane, w jakim będą zapisywane elementy wysłane, a także, czy na koncie ma być włączone dodatkowe szyfrowanie zawartości.

Linki do pomocy w konfiguracji kont e-mail w aplikacji mail na iOS

To właściwie wszystko, jeżeli chodzi o konfigurację maila na iOS w systemowej aplikacji od Apple, ponieważ w tym przypadku nawet uwag dodatkowych brak. VoiceOver i inne funkcje wspomagające robią po prostu w urządzeniach Apple to, co do nich należy, więc nie potrzebne są dodatkowe informacje ze wskazówkami dotyczącymi obsługi. Jak zwykle podrzucamy jednak garść linków do pomocy Apple, od których warto zacząć.

Dodawanie kont e-mail:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201320

Konfigurowanie kont pocztowych, kalendarzy i kontaktów:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/iphone/ipha0d932e96/ios

Konfiguracja poczty w programie Microsoft Outlook 2016, 2019 i Outlook z pakietu Office 365.

Jak widać z tego nagłówka, mowa tutaj o najnowszych aplikacjach dla Windowsa. Outlook dla komputerów MAC, a także mobilny Outlook dla iOS i androida różni się w takim stopniu, że zostaną one opisane osobno.

Ponieważ program Outlook jest wieloplatformowy, wymaga to właśnie takiego podejścia do opisania konfiguracji poczty e-mail w tej bardzo dobrej aplikacji.

Pytanie pierwsze, gdzie i jak zacząć?

W Windowsie, jak to w Windowsie, istnieje wiele ścieżek do tego samego celu i nie jest inaczej w przypadku konfiguracji konta e-mail w zainstalowanym już programie Outlook.

Jeżeli to pierwsze uruchomienie programu, to należy postępować zgodnie z kreatorem, który się wyświetli tuż po uruchomieniu, a zatem, jak uruchomić Outlooka?

W przypadku osób posługujących się klawiaturą naprawdę jest to znacznie prostsze niż dla osób korzystających z myszki lub ekranu dotykowego. Począwszy od niewspieranego już Windows 7, aż do Windows 11 wystarczy po prostu wcisnąć klawisz Windows, aby otworzyć menu start i wpisać pierwsze litery nazwy programu np. „outl”… To wystarczy w tym momencie czytnik ekranu, którego używamy powinien ogłosić propozycję, która pojawiła się w trakcie wyszukiwania np. w Windows 10 jaws powie: „Outlook, aplikacja”. W tym momencie wystarczy uruchomić program wciskając Enter.

Po otwarciu programu Outlook, gdy jest to jego pierwsze uruchomienie, pojawia się kreator pierwszego uruchomienia.

w pierwszym oknie po otwarciu znajduje się pole służące do  wpisania adresu e-mail i możliwość rozwinięcia opcji zaawansowanych, co zalecamy zrobić, ponieważ niestety w przypadku programu Outlook automatyczna konfiguracja kont jest dość słabo działającą funkcją, więc lepiej wprowadzić wszystkie parametry konta samodzielnie, żeby uniknąć błędów i konieczności naprawy.

po rozwinięciu opcji zaawansowanych zaznaczamy pole wyboru: “pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto”.

Teraz wciskamy przycisk połącz.

O ile nie konfigurujemy jednego z kont posiadających wbudowaną prekonfigurację np. konta outlook.com albo Google, w drugim oknie wybieramy jedną z opcji: POP lub IMAP.

w następnym kroku podajemy hasło i wciskamy przycisk połącz.

Jeżeli konto zostanie pomyślnie skonfigurowane, na naszą skrzynkę przyjdzie wiadomość wysłana przez program Outlook z naszego konta. Coś w rodzaju maila do samego siebie, ale ten test potwierdza, że zarówno serwer przychodzący jak i wychodzący zostały dodane poprawnie do programu Outlook.

Jeżeli wystąpią problemy w czasie konfiguracji konta, program Outlook wyświetli stosowny komunikat i pozwoli na dostosowanie kolejnych parametrów. W wyświetlonym oknie wystarczy wcisnąć przycisk zmień ustawienia konta, a pojawią się nowe opcje.

Będzie można wprowadzić poprawne adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, wskazać właściwe porty serwerów oraz wybrać właściwą metodę szyfrowania każdego z nich.

Uwaga, błąd może też zostać wyświetlony w momencie, gdy wprowadzimy niepoprawne hasło np. pomylimy wielkość liter.

Kiedy wszystkie informacje są wprowadzone poprawnie, na tym etapie zwykle udaje się ukończyć konfigurację konta.

A co w sytuacji, gdy chcemy dodać nowe konto do już istniejącego profilu Outlook?

Aby to zrobić, należy wcisnąć klawisze Alt+p, a następnie tabulatorem przejść do przycisku dodaj nowe konto i aktywować go spacją. Dalej postępowanie w przypadku Outlook 2016, Outlook 2019 i programu Outlook z platformy Microsoft 365 wygląda tak, jak opisaliśmy powyżej.

Dla tych, którzy znają program Outlook w systemie Windows z wersji 2013, 2010 i wcześniejszych i wolą klasyczne okna, nawet w Outlook 2016, polecam skorzystać z panelu sterowania systemu Windows.

Jak dostać się do apletu panelu sterowania dla programu Outlook?

Wciskamy klawisze Windows+r, aby otworzyć okno uruchom. Teraz trzeba wpisać: “Control panel” w polu edycyjnym, bez cudzysłowów. Po wciśnięciu klawisza Enter otworzy się panel sterowania systemu Windows.

Uwaga, jeżeli panel sterowania wyświetla się w widoku kategorii, należy klawiszem tab odnaleźć przycisk kategoria i wcisnąć go używając spacji.

Teraz otworzy się menu kontekstowe, w którym trzeba wybrać opcję małe ikony lub opcję duże ikony.

Gdy panel sterowania zmieni widok wciskamy tab, aby przejść do listy apletów panelu sterowania. Należy odszukać taki, który nazywa się albo poczta 32-bitowy albo mail Outlook 32-bit. Po wciśnięciu enter na nazwie tego apletu można teraz aktywować przycisk konta e-mail… i w wyświetlonym oknie dialogowym z listy kont wybrać właściwe konto, które chcemy zmienić lub naprawić korzystając z przycisków zmień… albo napraw, można też wcisnąć przycisk nowy…, aby utworzyć nowe konto w programie Outlook.

Uwagi dla użytkowników czytników ekranu dotyczące Outlook dla Windows.

Jeżeli w pierwszym oknie tuż po uruchomieniu program Outlook po raz pierwszy pojawiają się problemy np. czytnik ekranu nie odczytuje treści pól edycyjnych, to polecamy anulowanie bieżącego kreatora i rozpoczęcie dodawania nowego konta tak, jak opisano to w sytuacji dodawania konta z poziomu programu, przez kartę plik i opcję dodaj konto.

Mobilny Outlook dla iOS i konfigurowanie poczty e-mail

Program Microsoft Outlook jest nie tylko multiplatformowy pod względem obsługi systemów desktopowych, tj. obsługuje Windows i MacOs. Posiada on również swoje mobilne wersje dla systemów Android i iOS.

W tej części opiszemy konfigurację Outlook dla iOS.

W przypadku aplikacji mobilnej należy oczywiście zacząć od jej pobrania z App Store.

Oto link:

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-outlook/id951937596?l=pl

Po pobraniu aplikacji można przystąpić do dodawania kont. Jak to zrobić?

Jeżeli to pierwsze użycie aplikacji Outlook na iOS, trzeba w pierwszym oknie wpisać swój adres e-mail i użyć opcji dodaj konto.

Jeżeli to drugie i następne użycie programu Outlook, trzeba aktywować menu, wybrać polecenie ustawienia. W ustawieniach wybieramy najpierw opcję dodaj konto, a następnie dodaj konto e-mail. Teraz wpisujemy swój adres e-mail.

Dalsza część instrukcji jest wspólna dla obu wariantów użycia mobilnego Outlooka dla urządzeń Apple.

Jeżeli teraz zostanie wyświetlony monit o wybór dostawcy poczty e-mail, a konfigurujemy np. służbowe konto Microsoft Exchange, należy zgłosić się po instrukcje konfiguracyjne i inne wymagania do administratora It w miejscu, gdzie posiadamy takie konto.

Gdy konfigurujemy konto imap lub Pop, wystarczy wybrać pozycję imap lub pozycję pop.

Gdy zostanie wybrana pozycja IMAP, w kolejnym kroku należy podać hasło oraz zaznaczyć opcję użyj ustawień zaawansowanych.

Teraz należy podać parametry konfiguracyjne serwerów poczty e-mail. Po wprowadzeniu poprawnie wszystkich danych wystarczy wcisnąć przycisk zaloguj.

W przypadku kont pop sprawa jest trudniejsza, ponieważ aplikacje mobilne Outlook dla iOS i dla androida również nie mają zaimplementowanej obsługi protokołu pop3 bezpośrednio. Microsoft radzi jednak konfigurować protokół pop w sposób pośredni, konfigurując konto pop na pobieranie wiadomości z naszego konta pop do usługi pocztowej outlook.com, która będzie dodana do programu Outlook. Nie jest to stricte instrukcja dotycząca aplikacji Outlook dla iOS, więc poniżej znajdziecie stosowne linki do bazy wiedzy pomocy online firmy Microsoft, z których dowiecie się, jak przeprowadzić taką konfigurację.

Dodatkowe linki pomocy Microsoft pomocne w skonfigurowaniu aplikacji Outlook dla iOS.

Konfigurowanie kont e-mail w programie Outlook dla iOS.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/konfigurowanie-konta-programu-outlook-w-aplikacji-poczty-systemu-ios-b2de2161-cc1d-49ef-9ef9-81acd1c8e234#bkmk_imap

Konfigurowanie konta pop w aplikacji Outlook dla iOS.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/konfigurowanie-konta-e-mail-pop-w-aplikacji-outlook-dla-systemu-ios-lub-android-bff204e8-7037-485f-bd64-e1fca7cfc4ff

To nie koniec, będziemy aktualizować.

Ponieważ klientów pocztowych, zarówno tych mobilnych, klasycznych jak i Webowych, które są wykorzystywane przez osoby niewidome i słabowidzące jest znacznie więcej, będziemy ten artykuł aktualizować, sprawdzać powstałe zmiany i te, które zidentyfikujemy lub będziemy mogli sprawdzić, uwzględnimy aktualizując ten artykuł w naszej bazie wiedzy. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich możliwych kombinacji systemu, programu pocztowego czy konta w krótkim czasie, ale sukcesywnie będziemy aktualizować ten artykuł w naszej bazie wiedzy oraz inne np. ten zawierający parametry serwerów pocztowych.

Chcemy, aby niewidomi i słabowidzący użytkownicy sieci mogli znaleźć informacje równie aktualne, jak na forach czy artykułach pomocy ogólnodostępnych, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb osób używających technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu.