Jaws 2022 po polsku

Od kilku dni można już korzystać z polskiej wersji czytnika ekranu JAWS 2022.

Oto kilka najważniejszych informacji na temat nowej wersji Jaws.

 • – Zakończono wsparcie dla Windows 7 i 8.1. JAWS 2022 można zainstalować tylko na windows 10 i Windows 11. Oczywiście użytkownicy, którzy kupią licencję jaws 2022 będą mogli nadal korzystać z Windows 7 lub 8.1 przy użyciu JAWS 2021 lub wersji wcześniejszych.
 • – Automatyczne importowanie wszelkich niestandardowych ustawień użytkownika z poprzednich wersji jaws. Gdy instalator Jaws 2022 wykryje w systemie jedną z dwóch poprzednich wersji JAWS wyświetli pole wyboru, którego zaznaczenie spowoduje import wszystkich poprzednich niestandardowych ustawień użytkownika w trybie cichym do JAWS 2022. Importowane mogą zostać ustawienia tylko z dwóch poprzednich wersji JAWS, wcześniejsze nie będą brane pod uwagę. Import nastąpi przy pierwszym automatycznym uruchomieniu jaws 2022, a Jeżeli się powiedzie, po uruchomieniu jaws 2022 konieczne będzie jedynie dostosowanie parametrów uruchamiania jaws. Import w trybie cichym oznacza, że nie będą wyświetlane żadne okna dialogowe z pytaniami jak w poprzednich wersjach np. o wybór wersji jaws, z której ustawienia mają zostać importowane. Odznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że Jaws 2022 zostanie uruchomiony z ustawieniami fabrycznymi, bez ich importowania z wcześniejszych wersji programu.
 • – Nowa opcja Przywróć do ustawień fabrycznych dostępna jest teraz w menu opcje. Gdy użytkownik skorzysta z tej opcji i potwierdzi swój wybór, JAWS usunie wszelkie ustawienia użytkownika i uruchomi się ponownie dokładnie tak, jakby wykonano jego czystą instalację.
 • – W jaws 2022 dostępny jest teraz rozdzielacz dźwięku. Umożliwia on przesunięcie balansu w ten sposób, że aplikacja komunikacyjna lub odtwarzająca inne dźwięki, z której korzystamy np. Microsoft Teams lub Zoom będzie odtwarzać wszystkie dźwięki w prawym kanale, a synteza mowy JAWS będzie odtwarzana w lewym kanale. O tym, jak skorzystać z tej opcji można przeczytać w pomocy JAWS 2022. Oczywiście funkcja ta nie będzie działać na głośnikach monofonicznych lub pojedynczych słuchawkach mono.
 • – Jaws posiada teraz nowe warstwowe skróty klawiszowe do zmiany karty dźwiękowej, do której kierowane jest wyjście mowy. Nowy skrót klawiszowy to insert+spacja, a następnie V, i później C. następnie przy pomocy klawiszy strzałek można wybrać urządzenie wyjściowe. Po wybraniu właściwego urządzenia wystarczy wcisnąć Escape, aby opuścić tryb wyboru karty dźwiękowej. Opcja ta jest przydatna szczególnie wtedy, gdy po podłączeniu dodatkowego urządzenia windows przełączy na nie wyjście audio i utracimy dostęp do dźwięków oraz mowy.
 • – Ulepszenia asystenta głosowego JAWS, niestety nie jest on dostępny w Polsce.
 • – Jaws może teraz wyświetlać czas na monitorze brajlowskim w miejscu komórek statusu, jeżeli dany monitor brajlowski takie komórki statusu posiada.
 • – Profile brajlowskie powstały w podobnym celu, jak profile głosowe. Ułatwiają one szybkie przełączanie języka zarówno wejścia jak i wyjścia brajla. Można skonfigurować automatyczne przełączanie między językami, można też wybrać domyślny, podstawowy profil wybierany w czasie uruchomienia jaws. Więcej o tej istotnej dla użytkowników aktywnie korzystających z brajla nowości znaleźć można w pomocy programu.
 • – poprawiono wydajność JAWS w programach pakietu Office z pakietu Microsoft 365. Poprawę tę można odczuć np. na liście wiadomości programu Outlook lub podczas poruszania się po dokumentach programu Word.
 • – dostępne są nowe skrypty dla Corel WordPerfect 2021.
 • – kolejne ulepszenia edycji tekstu w dokumentach Google.
 • – dodano nowe opcje w szybkich ustawieniach dla programu Outlook 365.
 • – Opcje dostosuj widok listy nie mają już zastosowania na listach programu Outlook takich jak listy wiadomości, zadań czy terminów w kalendarzu.
 • – Poprawiono odczytywanie nowych stron w czasie nawigacji po kartach w Microsoft Edge i Google Chrome.

Nowości jest oczywiście nieco więcej. Zostały one też opisane na stronie polskiego dystrybutora Jawsa. My wymieniamy tylko te najważniejsze. Z każdą nową wersją będą pojawiać się również kolejne zmiany.

Pobierz Jaws 2022 po polsku

Program jaws w polskiej wersji językowej można pobrać ze strony firmy Altix. Dostępna jest wersja 32-bitowa i 64-bitowa.

Źródło: Altix.