Co nowego w pierwszym stabilnym wydaniu JAWS 2024

Tradycyjnie, w trzecim kwartale roku, nowa wersja jaws, tym razem oznaczona numerem 2024 przestała być wydawana w fazie beta i została udostępniona jako wersja stabilna.

Puki co, nie można jej jeszcze używać w języku polskim, ale już teraz warto zapoznać się z nowościami, jakie oferuje.

Lista nowości nie jest oczywiście szczególnie długa, ale niektóre z nowości odpowiadają na zwiększoną potrzebę zmian, jakie zachodzą w oprogramowaniu użytkowym, a szczególnie ich tempo.

Poniżej wyszczególniamy najważniejsze zmiany w dużym skrócie, a dla wszystkich ciekawych szczegółów prezentujemy na końcu pełną przetłumaczoną ze strony producenta listę zmian.

Twarz widoczna (ang. Face in view).

Jest to funkcja, która pomoże osobom niewidomym prawidłowo ustawić kamerkę w swoim urządzeniu w przypadku, gdy konieczny jest udział w wideokonferencji. Funkcja ta pozwala na określenie czy twarz użytkownika jest widoczna w kamerze, czy oświetlenie jest wystarczające oraz czy w kadrze znajdują się inne szczegóły.

Funkcja ta nie jest jakoś szczególnie rewolucyjna, nie mniej może być użyteczna osobom pozbawionym poczucia światła.

Program wczesnego wdrożenia (ang. Early adopter program)

Jest to znany już, szczególnie z Windows sposób wdrażania funkcji w taki sposób, że w celu jej przetestowania chętni użytkownicy włączą wybrane nowe funkcje, które będą chcieli przetestować w jaws. Pozwoli to producentowi oprogramowania na wykrycie i obsługę większej ilości błędów oraz wprowadzenie usprawnień przed udostępnieniem funkcji wszystkim użytkownikom oprogramowania.

Podzielony widok brajla (ang. split Braille)

Funkcja ta umożliwia jednoczesne pokazywanie na linijce brajlowskiej dwóch różnych miejsc na ekranie komputera. Obszar linijki jest dzielony na dwie równe części, a treści będą oddzielone od siebie dwiema pionowymi liniami.

Oczywiście największe korzyści z tej nowej funkcji odczują posiadacze monitorów brajlowskich o większej liczbie komórek brajlowskich np. 40 i 80-znakowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tej nowej możliwości korzystać na mniejszych urządzeniach.

Może się to przydać osobom, które często muszą monitorować jakieś jedno lub 2 newralgiczne miejsca np. realizatorzy audycji radiowych.

JAWS oferuje już zastosowanie takich widoków dla popularnych aplikacji np. w pakiecie Office.

Wszystkie szczegóły dla ciekawskich poniżej naszego streszczenia nowości w JAWS 2024.

Pomniejsze aktualizacje skryptów

Do wydania JAWS 2024, skrypty umożliwiające lub ułatwiające obsługę różnych aplikacji były aktualizowane dość rzadko, wraz z główną aktualizacją JAWS.

W JAWS 2024 pojawiła się możliwość aktualizacji skryptów do obsługi różnych programów niezależnie od wydawania głównej wersji programu.

Jest to przydatne w sytuacjach, gdy w aplikacji użytkowej nastąpiły zmiany uniemożliwiające pracę z tą aplikacją przy użyciu obecnej wersji skryptów. Producent skryptów ma szansę dostarczyć poprawkę przywracającą poprawną współpracę jaws ze zmodyfikowanym programem nawet w ciągu kilku dni.

Z pewnością kolejne nowości i usprawnienia pojawią się w przyszłych wersjach wydawanych comiesięcznie, a poniżej obiecana pełna przetłumaczona lista nowości w JAWS 2024.

Co nowego w oprogramowaniu do odczytu ekranu JAWS 2024

Funkcje JAWS 2024

Twarz w widoku

Rozmowy wideo stały się standardową formą komunikacji w miejscu pracy, w szkole i w relacjach osobistych. Przed dołączeniem do rozmowy wideo upewnij się, że konfiguracja jest prawidłowa, a kamera prawidłowo ustawiona na Tobie. Pomaga w tym nowa funkcja Twarz w widoku, ostrzegająca o kluczowych szczegółach wizualnych, takich jak:

 • Czy moja twarz jest wyśrodkowana w widoku?
 • Czy patrzę bezpośrednio w kamerę?
 • Czy oświetlenie jest wystarczające?
 • Czy na zdjęciu znajdują się dodatkowe elementy?

Aby aktywować funkcję twarz w widoku użyj warstwowego polecenia INSERT+SPACJA, później F, a następnie O. Po włączeniu funkcja twarz w widoku stale monitoruje położenie twarzy i poziom oświetlenia. Jeśli cokolwiek się zmieni, na przykład przechylisz głowę w lewo lub w prawo albo zmniejszy się jasność, program automatycznie powiadomi Cię o tym. Po ustawieniu kursora w oknie aplikacji Twarz w widoku możesz także użyć klawisza TAB lub klawiszy STRZAŁEK, aby przeglądać takie informacje, jak położenie twarzy na zdjęciu, bieżący poziom jasności i używany aparat.

Uwaga: funkcja twarz w widoku nie jest obecnie dostępna podczas aktywnego połączenia wideo, ponieważ wymaga pełnego dostępu do kamery.

Gdy funkcja ta jest aktywna, dostępne są następujące warstwowe kombinacje klawiszy:

 • Wybierz inną kamerę (jeśli dostępnych jest wiele kamer): INSERT+SPACJA, F, C. Będąc w warstwie Kamera, użyj STRZAŁEK W GÓRĘ lub W DÓŁ, ​​aby przełączać się między kamerami, a po wybraniu tej, której chcesz użyć, naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z warstwy.
 • Podaj szczegółowy opis, w tym położenie twarzy i jasność: INSERT+SPACJA, F, D.
 • Powiedz poziom jasności: INSERT+SPACJA, F, L.
 • Powiedz opis tła: INSERT+SPACJA, F, P.
 • Dostosuj poziom pewności wykrywania twarzy: INSERT+SPACJA, F, U. Jest to przydatne w przypadku sporadycznych komunikatów „nie wykryto twarzy”, nawet przy braku ruchu. Domyślny i zalecany poziom pewności wykrywania wynosi 75 procent. Jednakże podniesienie poziomu pewności wykrywania do 80 procent lub obniżenie go do 70 procent może poprawić spójność i umożliwić precyzyjne dostrojenie rozpoznawania twarzy w konkretnym środowisku.

Uwaga: Polecenie INSERT+SPACJA, F, P ma na celu identyfikację potencjalnych elementów w tle za pomocą programu PictureSmart. Należy jednak pamiętać, że dokładność wyników może się różnić. Chociaż opisy tła mogą nie zawsze być całkowicie dokładne, ich celem jest przedstawienie wskazówek na temat tego, co znajduje się w polu widzenia kamery.

Po sprawdzeniu, że Twoja twarz jest prawidłowo wyśrodkowana w widoku kamery, a poziom jasności jest dobry, naciśnij INSERT+SPACJA, F, O, aby wyłączyć opcję twarz w widoku przed aktywacją połączenia wideo.

MathCat

MathCAT to biblioteka typu open source, która tłumaczy treści matematyczne ze stron internetowych i dokumentów programu Word na mowę i alfabet Braille’a i jest zawarta w JAWS 2024. W tej chwili ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w języku angielskim i nie jest obsługiwana na urządzeniach ARM. Dodatkowo, dla alfabetu Braille’a obsługiwany jest tylko kod Nemeth, a ustawienia MathCAT nie są jeszcze widoczne w interfejsie użytkownika JAWS. Jednak niektóre ulepszenia w stosunku do naszej istniejącej obsługi matematyki obejmują:

 • Poprawioną wymowę różnych symboli matematycznych.
 • Treść komórek wyrażeń matematycznych w kolumnach i wierszach mowy i alfabetu Braille’a w tabelach na stronach internetowych i dokumentach programu Word.
 • Udoskonalenia przeglądarki Math Viewer umożliwiające nawigację po treściach matematycznych za pomocą mowy.
 • Lepsze wyniki podczas wprowadzania równań do programu Word za pośrednictwem edytora matematycznego.

Domyślnie, w miarę ciągłego udoskonalania naszej funkcjonalności MathCAT, JAWS nadal korzysta z naszej starszej obsługi czytania treści matematycznych, która była dostępna w kilku wersjach. Jeśli chcesz przekonać się, jak można uzyskać dostęp do matematyki za pomocą MathCAT, możesz włączyć tę funkcję w programie wczesnego wdrożenia (Early Adopter program), znajdującym się w menu Opcje JAWS.

Po włączeniu możesz uzyskać dostęp do naszej strony z przykładami MathML , aby zobaczyć, jak JAWS odczytuje różne równania matematyczne za pomocą MathCAT. Podobnie jak w przypadku naszej wcześniejszej obsługi matematyki, po przejściu do wyrażenia naciśnij ENTER, aby wyświetlić je w przeglądarce matematyki, gdzie możesz używać klawiszy STRZAŁEK do przeglądania jego elementów.

Uwaga: Możesz wyłączyć korzystanie z MathCAT i powrócić do starszej obsługi odczytu wyrażeń matematycznych w oknie dialogowym programu wczesnego wdrożenia.

Program wczesnego wdrożenia

Program wczesnego wdrożenia umożliwia zapoznanie się z nowymi i zaktualizowanymi funkcjami produktu, które są w fazie rozwoju. W miarę stopniowego wprowadzania funkcji możesz je oceniać i przekazywać opinie, które pomogą nam ulepszyć je przed jego ostateczną wersją. MathCAT to nasza pierwsza funkcja dostępna do oceny w ramach programu wczesnego wdrożenia. MathCAT to powszechnie używany tłumacz do konwersji treści MathML na mowę i zapis brajlowski.

Korzystanie z programu wczesnego wdrożenia

Aby włączyć lub wyłączyć funkcje programu wczesnego wdrożenia, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Opcje JAWS wybierz Program wczesnego wdrożenia. Pojawi się okno dialogowe programu wczesnego wdrożenia zawierające funkcje dostępne do oceny. Okno dialogowe jest puste, jeśli aktualnie nie są dostępne żadne funkcje.
 2. Zaznacz jedno lub więcej pól wyboru, aby aktywować funkcje. Wyczyść jedno lub więcej pól wyboru, aby dezaktywować funkcje.Uwaga: Jeśli oceniasz zmiany w istniejącej funkcji produktu, po wyczyszczeniu pola wyboru powróci on do działania w sposób znany sprzed uruchomienia funkcji.
 3. Wybierz OK i uruchom ponownie oprogramowanie. Funkcje, które zostały włączone, są dostępne do użycia.
Przesyłanie opinii

Podczas oceniania funkcji zachęcamy do podzielenia się swoimi wrażeniami. Można przekazać informację zwrotną niezależnie od tego, czy funkcja jest aktywowana, czy nie.

Aby przekazać opinię, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Opcje JAWS wybierz Program wczesnego wdrożenia. Okno dialogowe programu wczesnego wdrożenia wyświetla funkcje dostępne do oceny.
 2. Wybierz przycisk Wyślij opinię dla funkcji, którą oceniasz. Pojawi się formularz opinii na temat programu wczesnego wdrożenia.
 3. Wypełnij formularz opinii i wybierz opcję Wyślij opinię.

Podzielony Brajl

Nowa funkcja podzielony brajl w JAWS 2024 zapewnia użytkownikom monitorów brajlowskich nową, potężną funkcjonalność, w tym możliwość przeglądania treści z różnych miejsc na tej samej linijce brajlowskiej przy użyciu jednego z kilku typów widoków. Kiedy aktywny jest widok podzielonego brajla, monitor brajlowski jest podzielony na dwie połowy, czyli obszary. Dodatkowo pomiędzy dwoma regionami wyświetlane są dwie pionowe linie, aby wyznaczyć separację wyświetlanych treści. Korzystanie z funkcji podzielonego brajla nie jest ograniczone do wyświetlaczy o określonej wielkości. Będzie działać z monitorami brajlowskimi dowolnej długości, chociaż używanie go z mniejszymi wyświetlaczami może być mniej korzystne.

Aby włączyć widok podzielony brajl, naciśnij ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V w układzie laptopa), aby otworzyć nowe okno dialogowe Wybierz widok brajla. Użytkownicy monitora brajlowskiego Focus mogą także nacisnąć LEWY SHIFT+PUNKTY 1-2-7.

Po otwarciu tego okna dialogowego zostaniesz umieszczony na liście dostępnych widoków. Wybierz ten, którego chcesz użyć i wybierz OK. Aktywny widok pozostaje aktywny w bieżącej sesji JAWS. Ponowne uruchomienie JAWS przywraca ustawienia domyślne, które obowiązywały przed włączeniem określonego widoku.

Domyślnie, gdy aktywny jest widok podzielony, w lewym obszarze wyświetlana jest bieżąca lokalizacja, a w prawym – wyniki aktywnego widoku. Jeśli chcesz to zmienić, otwórz ponownie okno dialogowe Wybierz widok brajlowski i wybierz przycisk Zamień podział.

W przypadku większości widoków można niezależnie nawigować, a nawet zaznaczać tekst w wydzielonym regionie. Aby poruszać się po tekście w podzielonym widoku, użyj prawego klawisza NAV do przesuwania i prawego klawisza do poruszania się po linii. Aby zaznaczyć tekst w regionie 2 do skopiowania i wklejenia do dokumentu (dotyczy to nawet buforowanych wyrażeń matematycznych w dokumentach programu Word), naciśnij przycisk SHIFT wraz z klawiszem kursora na początku żądanego tekstu, a następnie jeszcze raz w odpowiednim miejscu, aby zakończyć wybór. Podobnie jak przy zaznaczaniu tekstu w zwykłym dokumencie, punkty 7 i 8 wskazują zaznaczenie. Po zaznaczeniu tekstu jest on automatycznie kopiowany do schowka. Następnie możesz przejść do dokumentu i nacisnąć klawisze CTRL+V, aby wkleić.

W przypadku wyświetlaczy HumanWare obsługiwane są wyświetlacze serii Brailliant BI 40 i Mantis Q40. Dostępne są następujące polecenia:

 • Otwórz okno dialogowe Wybierz widok brajlowski: Czwarty klawisz kciuka+C1+C2+C3+C6. Na Mantis Q40 użyj ALT+CAPS LOCK+V (wymaga układu klawiatury laptopa).
 • Przełącz tryb tekstu buforowanego: C1+C2+C3 (niedostępne w Mantis Q40).
 • Przesuń obszar podzielonego widoku: Trzeci i czwarty klawisz kciuka.
 • Nawiguj liniowo w obszarze podzielonego widoku: C6 + trzeci i czwarty klawisz kciuka (niedostępne w Mantis Q40).
 • Zaznacz tekst w obszarze podzielonego widoku: naciśnij pierwszy klawisz kciuka wraz z kursorem na początku żądanego tekstu, a następnie jeszcze raz w miejscu, w którym chcesz zakończyć zaznaczanie.

W przypadku wyświetlaczy Papenmeiera dostępne są następujące polecenia:

 • Otwórz okno dialogowe Wybierz widok brajlowski: jednocześnie naciśnij K1 i przesuń pasek łatwego dostępu w prawo.
 • Zamień podzielony widok i aktywne obszary dokumentu: jednocześnie naciśnij K1 i przesuń pasek łatwego dostępu w lewo.
 • Przesuń obszar podzielonego widoku: jednocześnie naciśnij K4 i przesuń pasek łatwego dostępu w prawo lub w lewo.
 • Nawiguj liniowo w obszarze podzielonego widoku: jednocześnie naciśnij K4 i przesuwaj pasek łatwego dostępu w górę lub w dół.

W poniższych sekcjach opisano każdy dostępny widok.

Bez podziału

JAWS wysyła treść do monitora brajlowskiego tak jak zawsze, wykorzystując całą długość wyświetlacza dla bieżącej linii. To jest ustawienie domyślne.

Buforowany tekst

Ten widok przechwytuje tekst w bieżącej lokalizacji i umieszcza go w buforze wyświetlanym po prawej stronie linii podziału. Po utworzeniu bufora możesz przejść do innej lokalizacji w bieżącym dokumencie, a nawet przełączyć się do zupełnie innego dokumentu, gdy buforowany tekst pozostaje dostępny. Na przykład możesz buforować część tekstu na stronie internetowej, a następnie naciskając klawisze ALT+TAB, przejść do otwartego dokumentu w programie Word lub Notatniku, a buforowany tekst pozostanie dostępny w drugim obszarze wyświetlacza.

Inne przykłady wykorzystania widoku tekstu buforowanego obejmują:

 • Szybkie porównywanie informacji między dwoma źródłami.
 • Przechowuj blok tekstu lub ciąg liczb, aby był łatwo dostępny, abyś nie musiał go pamiętać.
 • Podczas tworzenia odpowiedzi należy mieć na uwadze pytanie egzaminacyjne lub równanie matematyczne, jeśli odpowiedź ma zostać umieszczona w innym miejscu niż pytanie.
 • Zapewnienie dostępności tekstu podczas badania tematu.

Domyślnie ten widok buforuje bieżący akapit. Aby zmienić tekst buforowany, otwórz okno dialogowe Wybierz widok podzielony, upewnij się, że na liście widoków wybrano opcję Tekst buforowany, wybierz Opcje i zmień ustawienie Jednostki bufora. Dostępne opcje to:

 • Akapit: Buforuje bieżący akapit.
 • Dokument: Buforuje tekst z bieżącego dokumentu (do 64 KB).
 • Zaznaczony tekst: buforuje aktualnie zaznaczony tekst.Należy pamiętać, że zaznaczony tekst w regionie 2 nie jest automatycznie aktualizowany w przypadku zmiany zaznaczenia. Jeśli wybierzesz inny tekst, będzie trzeba ponownie wybrać opcję Tekst buforowany w oknie dialogowym Wybierz widok brajlowski, a następnie wybrać opcję Zaznaczony tekst w oknie dialogowym Opcje, aby odświeżyć bufor.
 • Tekst w           buforuje zawartość Schowka systemu Windows, umożliwiając efektywne wykorzystanie regionu 2 jako obszaru notatek, w którym można przenosić treści z różnych lokalizacji i łatwo się do nich odwoływać. Na przykład możesz skopiować tekst za pomocą CTRL+C , wybrać dodatkowe bloki tekstu z innych źródeł i dołączyć je do Schowka za pomocą INSERT+WINDOWS+C , a następnie aktywować widok Tekst buforowany i wybrać Tekst ze schowka, aby wyświetlić wszystkie zebrane informacje w regionie 2 do wykorzystania w razie potrzeby.Należy pamiętać, że buforowany tekst ze schowka jest zawsze wyświetlany w alfabecie brajla komputerowego, niezależnie od ustawień wyjściowych brajla, a jako część tekstu możesz także zobaczyć znaki sterujące, takie jak twarde znaki zwrotne.

Jeśli chcesz buforować nowy tekst, przejdź do konkretnej treści, którą chcesz buforować, otwórz okno dialogowe Wybierz widok brajlowski i ponownie wybierz opcję Buforowany tekst, aby przechwycić tekst w bieżącej lokalizacji. Użytkownicy monitora Focus mogą także nacisnąć LEWY SHIFT + PUNKTY 2-3, aby włączyć lub wyłączyć ten widok.

Adnotacje

Ten widok jest przede wszystkim przydatny w programie Word do przeglądania komentarzy, poprawek, przypisów dolnych i końcowych. Jeżeli kursor znajduje się na tekście zawierającym adnotację, tekst dokumentu jest wyświetlany w pierwszym obszarze wyświetlania, a tekst adnotacji w drugim obszarze. Jeśli bieżąca linia lub tekst w miejscu kursora nie zawiera żadnych adnotacji, dla linii używany jest cały wyświetlacz i nie jest on dzielony. W tym widoku tekst komentarza, rewizji, przypisu dolnego lub przypisu końcowego może być wyświetlany jednocześnie z tekstem głównym, do którego się odnoszą. Możesz edytować i czytać tekst dokumentu, zachowując jednocześnie widoczny tekst adnotacji.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas przeglądania poprawionego tekstu w widoku Adnotacje, należy włączyć widok Wszystkie znaczniki w programie Word.

Wskaźniki atrybutów

W tym widoku tekst z bieżącego wiersza jest wyświetlany w pierwszym obszarze wyświetlania, natomiast wszelkie atrybuty tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa lub podkreślenie odpowiadające bieżącej linii, są wyświetlane w drugim obszarze. Naciśnięcie przycisku kursora na atrybucie automatycznie przesuwa kursor do znaku pasującego do tego atrybutu. Przesuwanie dokumentu powoduje również aktualizację atrybutów.

Ten widok poprawia komfort podczas korekty i edycji, ponieważ alfabet Braille’a może teraz konkretnie pokazywać, czy tekst jest podkreślony, pogrubiony, pochylony itp., a wszystko to podczas gdy tekst głównego dokumentu jest nadal wyświetlany.

Jeśli tekst w miejscu kursora w obszarze 1 ma więcej niż jeden atrybut, taki jak pogrubienie i kursywa, atrybuty tego słowa lub frazy w obszarze 2 będą się obracać wraz z literami „b” i „i”. Pozostałe słowa bez określonego atrybutu będą oznaczone literą „n” w regionie 2.

Historia mowy

Kiedy ten widok jest aktywny, pierwszy obszar wyświetlania pokazuje aktualnie aktywny tekst, podczas gdy drugi obszar pokazuje tekst z Historii mowy JAWS. Przykłady sytuacji, w których możesz skorzystać z tego widoku:

 • W aplikacji Teams sprawdź pisownię nazwiska uczestnika, który właśnie dołączył do spotkania. Gdy dana osoba dołącza do spotkania, informacje te są obecnie przekazywane wyłącznie za pomocą mowy.
 • W niektórych sytuacjach mowa może dostarczyć dodatkowych informacji, które nie zawsze są dostępne w alfabecie Braille’a. Ustawienie widoku Split Braille na Historię mowy umożliwia głuchoniewidomym użytkownikom dostęp do treści mowy bez konieczności przełączania całego trybu wyjściowego brajla na wyjście mowy. Może to być również korzystne dla tych, którzy wolą używać wyłącznie alfabetu Braille’a.
 • Użyj go, aby śledzić ważne wiadomości lub tekst JAWS, gdy włączona jest funkcja Mowa na żądanie.
Podział tłumaczeń

Ten widok jest korzystny dla nauczycieli, uczniów i innych użytkowników uczących się alfabetu Braille’a, ponieważ wyświetla dwa różne wyniki tłumaczenia bieżącego tekstu. Na przykład, jeśli JAWS jest skonfigurowany do wyświetlania ujednoliconego brajla angielskiego klasy 2, będzie to wyświetlane w pierwszym obszarze wyświetlania, podczas gdy reprezentacja tego samego tekstu w brajlu komputerowym będzie wyświetlana w drugim obszarze.

Aby dostosować wynik tłumaczenia wyświetlany w drugim regionie, otwórz okno dialogowe Wybierz widok podzielony, upewnij się, że na liście widoków jest zaznaczona opcja Podziel tłumaczenie, wybierz Opcje i wybierz tryb tłumaczenia z listy Podziel region tłumaczenia 2. Domyślnie wybrany jest brajl komputerowy. Pozostałe opcje zależą od aktualnie skonfigurowanego trybu tłumaczenia i aktualnie aktywnego profilu języka brajlowskiego.

Na przykład, jeśli JAWS jest skonfigurowany do wyświetlania tekstu w ujednoliconym angielskim brajlu klasy 2, możesz wybrać wyświetlanie alfabetu komputerowego, amerykańskiego angielskiego klasy 1, amerykańskiego angielskiego klasy 2 lub ujednoliconego angielskiego brajla klasy 1 w regionie 2. Jeśli twój język brajlowski jest ustawiony na hiszpański z wyjściem tłumaczenia ustawionym na stopień 1, możesz wybrać wyświetlanie brajla komputerowego lub hiszpańskiego stopnia 2 w regionie 2.

Dodatkowo, jeśli tryb wyjścia brajla jest ustawiony na Brajl komputerowy lub bez skrótów brajlowskich, włączenie podziału tłumaczenia powoduje, że JAWS pokaże ci reprezentację brajlowskiego zapisu w skrótach dla twojego bieżącego języka w regionie 1, jednocześnie kontynuując używanie aktualnie wybranego trybu wyjściowego w regionie 2. W przypadku na przykład, jeśli domyślnym trybem wyjściowym jest ujednolicony brajl angielski, klasa 1, JAWS pokaże ujednolicony brajl angielski w zapisie skrótowym w regionie 1, podczas gdy nieskrócony brajl angielski będzie pokazany w regionie 2.

Podział tłumaczeń jest zależny od aplikacji. Możesz więc włączyć ten widok na przykład w Notatniku, a użyć innego widoku w programie Word lub Outlook.

Kursor JAWS

W tym widoku jeden obszar wyświetlania pokazuje położenie kursora komputera, podczas gdy drugi obszar pokazuje linię tekstu w miejscu położenia kursora JAWS. Jeśli znajdujesz się w aplikacji lub oknie, w którym kursor JAWS nie jest obsługiwany, ten obszar wyświetlania będzie pusty. Widok ten jest pomocny w sytuacjach, gdy chcesz aktywnie monitorować pasek postępu lub pasek stanu aplikacji podczas pracy nad dokumentem. Można go także używać do odczytywania paska tytułu podczas przełączania się między wieloma otwartymi dokumentami.

Tekst okna

Ten widok umożliwia aktywne monitorowanie tekstu w określonym oknie dialogowym lub na ekranie aplikacji, gdy użytkownik pracuje również w innym miejscu. Gdy jest aktywny, tekst z aktualnie aktywnego okna jest pokazywany w drugim obszarze wyświetlania. Jeżeli tekst w oknie ulegnie zmianie, zostanie on natychmiast zaktualizowany na wyświetlaczu.

Jeśli okno zostanie zamknięte, obszar wyświetlający tekst okna stanie się pusty. Region będzie również pusty, jeśli aktywujesz ten widok w aplikacji, która nie obsługuje uzyskiwania tekstu okna.

Widoki specyficzne dla aplikacji
Dostępne są dodatkowe widoki specyficzne dla aplikacji dla programów Excel, Outlook, PowerPoint i Teams, które pomagają zwiększyć produktywność podczas uzyskiwania dostępu do informacji w tych aplikacjach za pomocą alfabetu Braille’a. Jeśli otworzysz okno dialogowe Wybierz widok brajlowski w jednej z tych aplikacji, dostępne będą następujące dodatkowe widoki.
Widoki Excela
 • Excel: JAWS zachowuje się tak jak zawsze, wyświetlając podczas nawigacji tylko aktywną komórkę. To jest ustawienie domyślne.
 • Widok aktywny na 1, Komórki monitora na 2: Aktualnie aktywna komórka jest wyświetlana w obszarze 1, podczas gdy wszelkie przypisane komórki monitora są wyświetlane w regionie 2. Komórki monitora są przypisywane poprzez Szybkie ustawienia JAWS i pozwalają określić komórki zawierające dane, które należy zachować śledzić podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Widok aktywny w 1, Sumy w wierszach i kolumnach w 2: Aktualnie aktywna komórka jest wyświetlana w obszarze 1, podczas gdy sumy wierszy i kolumn są wyświetlane w obszarze 2. Opcje Szybkich ustawień dla sum wierszy i kolumn muszą być ustawione na Auto (lub skonfigurowane ręcznie) do wyświetlenia.
 • Tytuły i formuły na 1, Widok aktywny na 2: Tytuły wierszy i kolumn wraz z formułą aktywnej komórki (jeśli jest dostępna) są wyświetlane w obszarze 1, podczas gdy aktywna komórka jest wyświetlana w obszarze 2.
Widoki programu Outlook
 • Lista wiadomości plus okienko podglądu: jeśli w programie Outlook jest włączony podgląd wiadomości (ustawienie domyślne), lista wiadomości jest wyświetlana w regionie 1, a zawartość bieżącej wiadomości w regionie 2. Zarówno z okienkiem podglądu programu Outlook, jak i listą wiadomości z podglądem Widok panelu jest aktywny, możesz czytać wiadomości i przeglądać je bez opuszczania skrzynki odbiorczej.
Widoki programu PowerPoint
 • Pokaż notatki prelegentów podczas prezentacji: Twoja główna prezentacja slajdu jest wyświetlana w regionie 1, podczas gdy notatki prelegentów są wyświetlane w regionie 2. Podczas prezentacji programu PowerPoint możliwość jednoczesnego przeglądania notatek wraz z bieżącym slajdem pomaga utrzymać płynność prezentacji.
Widoki w aplikacji Teams
 • Pokaż historię w czacie: podczas edytowania wiadomości w aplikacji Teams historia czatu jest wyświetlana w regionie 2. Dzięki temu możesz niezależnie przeglądać historię i nie tracić miejsca w edytowanej lub tworzonej wiadomości.

Bezproblemowe aktualizacje skryptów

Skrypty JAWS umożliwiły nam poprawę użyteczności całych aplikacji, a w niektórych przypadkach dodanie unikalnych funkcji pomagających zwiększyć produktywność. Tradycyjnie skrypty są zwykle aktualizowane o główny produkt mniej więcej co osiem tygodni. Jeśli zmiana w konkretnej aplikacji spowodowała, że ​​określony skrypt przestał działać poprawnie, użytkownicy utknęliby w martwym punkcie do czasu wprowadzenia poprawki w następnej aktualizacji oprogramowania.

Funkcja płynnych aktualizacji skryptów pozwala nam dostarczać aktualizacje skryptów poza normalnym cyklem aktualizacji JAWS. Na przykład, jeśli aktualizacja pakietu Microsoft Office powoduje, że niektóre komunikaty o stanie w programie Outlook przestają być wypowiadane, możemy szybko zareagować, wprowadzając poprawkę do skryptów programu Outlook w ciągu kilku dni, zamiast wymagać od użytkowników konieczności czekania tygodniami lub nawet miesiącami na poprawki. Gdy dostępne są nowe skrypty, JAWS automatycznie stosuje aktualizacje bez potrzeby jakiejkolwiek interwencji użytkownika. Aby potwierdzić czy zastosowano aktualizację skryptu, otwórz menu Pomoc JAWS, wybierz okno dialogowe Informacje i sprawdź numer wersji skryptów.

Bezproblemowe aktualizacje skryptów są domyślnie włączone. Aby wyłączyć tę funkcję, otwórz menu Opcje JAWS, wybierz Podstawowe…, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia podstawowe i usuń zaznaczenie pola wyboru Bezproblemowe aktualizacje skryptów.

Uwaga: aby zmienić tę opcję, wymagane są uprawnienia administratora.

Często Zadawane Pytania

P: Czy ma to wpływ na moje niestandardowe skrypty?

O: Nie. Aktualizator zaktualizuje jedynie skrypty przechowywane w strukturze folderów \ProgramData\Freedom Scientific, która jest folderem współdzielonym. Wszelkie skrypty i ustawienia użytkownika będą nadal zastępować udostępnione skrypty i ustawienia.

P: Jak mogę przywrócić oryginalne skrypty?

O: Wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź i uruchom plik wykonywalny instalatora dla bieżącej wersji.
 2. Wybierz opcję Napraw.

Oryginalne skrypty zostaną przywrócone.

P: Czy dostanę informację, kiedy zostaną zainstalowane skrypty?

O: Nie w tej chwili. Ta funkcja ma przede wszystkim na celu rozwiązywanie drobnych problemów wynikających ze zmiany aplikacji. Za pomocą tej metody nie zostaną wprowadzone istotne funkcje. Będziemy dodawać informacje o wszelkich poprawkach na naszych stronach Co nowego.

P: Jak często będą pojawiać się aktualizacje?

Odpowiedź: Nie przewidujemy częstych aktualizacji. Zależy to od tego, jak często obsługiwane aplikacje zmieniają się w sposób, który można rozwiązać za pomocą skryptów.

Nowe polecenie zarządzania połączeniami

Naciśnięcie ALT+WINDOWS+C otwiera teraz okno dialogowe, w którym możesz szybko odpowiedzieć na połączenie przychodzące z aplikacji Teams, Phone Link lub Skype. Dzięki temu możesz odpowiedzieć na połączenie bez konieczności przenoszenia fokusu na aplikację, a następnie zlokalizowania właściwej opcji lub wykonania prawidłowego naciśnięcia klawisza. Po otwarciu okna dialogowego i wybraniu aplikacji z listy możesz nacisnąć klawisz TAB, aby przejść do konkretnej kontrolki w oknie dialogowym, w zależności od tego, co chcesz zrobić. Akcje obejmują akceptację połączenia przy wykorzystaniu dźwięku lub wideo, odrzucenie połączenia, rozłączenie połączenia (jeśli jest aktywne) lub ustawienie aktualnie wybranej aplikacji jako podstawowej, tak aby zawsze pojawiała się na górze listy.

Nowe skrypty dla Discorda

Discord to bezpłatna aplikacja do czatowania przeznaczona dla społeczności, aby mogły pozostać w kontakcie. JAWS zawiera teraz wstępne wsparcie dla aplikacji Discord, w tym:

 • Obsługa natywnych poleceń Discord do nawigacji między serwerami i nawigacji między nieprzeczytanymi kanałami z wzmiankami.
 • Naciśnięcie INSERT+W, gdy aplikacja Discord jest aktywna, powoduje wyświetlenie dostępnych skrótów klawiaturowych Discord.

Nowy skrót  klawiszowy dla nowego polecenia ogłaszającego godzinę z sekundami

Naciśnięcie INSERT+F12 ogłasza aktualny czas w formie godzin i minut. Istnieją jednak sytuacje, takie jak zadanie, gdzie potrzeba ścisłych wymagań dotyczących rozpoczęcia i zakończenia pracy, w których potrzebne są dokładniejsze szczegóły. W JAWS i Fusion 2024 możesz teraz nacisnąć CTRL+INSERT+F12, aby wyświetlić czas w postaci godzin, minut i sekund.

ARIA i Internet

 • JAWS wskazuje teraz, czy pole wyboru jest tylko do odczytu, zarówno w mowie, jak i w alfabecie Braille’a.
 • Rozwiązano problemy w niektórych aplikacjach internetowych, w których JAWS nie wskazywał podmenu. Dotyczy to pasków nawigacji menu, a także elementów korzystających z atrybutu aria-haspopup.
 • Rozwiązano problemy z użyciem polecenia ALT+INSERT+D w celu przeskoczenia do elementów zawierających atrybut aria-details.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nagłówki zawierające rozwinięte przyciski nie były ogłaszane przez JAWS podczas nawigacji za pomocą H lub SHIFT+H.
 • Podczas przechodzenia do grupy kart na stronie internetowej rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS był zbyt gadatliwy, gdy pierwsza karta była aktywna.
 • Jeśli wiele elementów zawiera atrybut aria-descriptions, rozwiązano problem polegający na tym, że elementy nie były czytane w oczekiwanej kolejności przez JAWS.
 • Podczas nawigacji po pasku narzędzi w aplikacji internetowej i fokusie przeniesionym do pola wyboru, rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nieoczekiwanie wychodził z trybu formularzy.
 • Jeśli przejdziesz tabulatorem z pola edycji do grupy przycisków opcji przy aktywnym trybie formularzy, rozwiązano problem polegający na tym, że etykieta grupy przycisków opcji nie była automatycznie ogłaszana.
 • JAWS teraz poprawnie wskazuje w alfabecie Braille’a, gdy fokus jest na nagłówku, który zawiera również przycisk. Jeśli JAWS jest skonfigurowany tak, aby wyświetlał typ kontroli w komórkach stanu, zobaczysz „bh#” (gdzie # to poziom nagłówka). W przeciwnym razie zobaczysz „btn h#”.
 • Rozwiązano problemy z niepoprawnym odczytaniem pól formularzy na niektórych stronach internetowych.
 • Podczas przechodzenia z przeglądarki internetowej do innej aplikacji, rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS mówił „uruchomiona grupa aplikacji”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie czytał wszystkich informacji dotyczących suwaków podczas używania INSERT+STRZAŁKA W GÓRĘ.
 • JAWS zapewnia teraz dodatkowe informacje o pozycjach menu podczas korzystania z INSERT+TAB.
 • W przeglądarkach opartych na Chromium rozwiązano problem polegający na tym, że nawigacja po tabelach JAWS nie działała zgodnie z oczekiwaniami, jeśli wartości aria-colindex w wierszu nie sąsiadowały ze sobą.
 • Po naciśnięciu klawisza AT w pliku Dokumentów Google w celu wyświetlenia menu @wzmianek rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie informował o otwarciu menu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wirtualny kursor nie aktywował się automatycznie po przejściu do dokumentu w obszarze aplikacji. Domyślnie wirtualny kursor powinien być teraz ograniczony do obszaru dokumentu po uzyskaniu fokusu.
 • Jeśli wirtualny kursor znajduje się obecnie w oknie dialogowym sieci Web, możesz teraz użyć INSERT+R, aby wyłączyć ograniczenia i móc przechodzić do innych obszarów strony.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie ogłaszał początku ani końca paneli zakładek.

Ulepszenia w aplikacjach pakietu Office

 • Rozwiązano problem w programie Excel polegający na tym, że echo myszy JAWS i Fusion nie odczytywało nagłówków kolumn i wierszy ani nazw arkuszy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zawartość niektórych okien dialogowych programu Outlook nie była automatycznie odczytywana. Na przykład okno dialogowe wyświetlane po uruchomieniu programu Outlook, a okna były otwarte przed ich wcześniejszym zamknięciem.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie czytał konsekwentnie paska stanu w Outlooku po naciśnięciu INSERT+PAGE DOWN.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie zawsze wskazywał status odpowiedzi na wiadomość programu Outlook, nawet przy włączonej opcji Wskaż odpowiedź w Szybkich ustawieniach.
 • Po naciśnięciu klawisza APLIKACJE lub SHIFT+F10 w celu otwarcia menu kontekstowego w Outlooku rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie wskazywał otwarcia menu, dopóki nie została naciśnięta STRZAŁKA W GÓRĘ lub W DÓŁ.
 • Podczas tworzenia nowego kontaktu w Outlooku pojawia się menu autouzupełniania. Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie czytał automatycznie pierwszego elementu na liście.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie mówił nic, gdy używano klawisza TAB do poruszania się po łączach w niektórych wiadomościach Outlooka.
 • Rozwiązano problem w programie Word polegający na tym, że JAWS dwukrotnie mówił „cofnij” po naciśnięciu CTRL+Z.
 • Jeśli podłączony jest monitor brajlowski i oglądasz prezentację programu PowerPoint zawierającą wideo, rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS ciągle powtarzał słowo „wideo”.

Ulepszenia aplikacji JAWS

 • Tłumacz brajlowski Liblouis używany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.27.0.
 • Możesz teraz używać Asystenta głosowego do włączania i wyłączania Pomocy klawiatury. Na przykład „hej, Sharkey, przełącz Pomoc klawiatury”. Działa to tak samo, jak naciśnięcie INSERT+1, Asystent głosowy nie jest dostępny w polskiej wersji jaws.
 • Możesz teraz użyć klawisza ESC, aby wyjść z Pomocy klawiatury, jeśli przypadkowo ją włączyłeś, naciskając INSERT+1, nie zdając sobie z tego sprawy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można było przypisać niestandardowych skryptów do klawisza aplikacji, gdy włączone było ujednolicone przetwarzanie klawiatury.
 • Rozwiązano przypadki, w których użycie SPACJI do zaznaczenia lub wyczyszczenia niektórych pól wyboru nie działało zgodnie z oczekiwaniami przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury.
 • Rozwiązano problem w hiszpańskiej wersji JAWS, polegający na tym, że naciśnięcie klawisza ALT nie aktywowało wstążek przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury.
 • Dla użytkowników w języku niemieckim JAWS 2024 zawiera najnowszą aktualizację niemieckiego tłumacza brajla RTFC.

Inne ulepszenia

 • Naciśnięcie INSERT+W podczas skupienia się w aplikacji Slack wyświetla teraz listę naciśnięć klawiszy charakterystycznych dla Slacka.
 • W Teams, gdy fokus przenosi się do pola edycji umożliwiającego wpisanie nowej wiadomości na czacie, rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS wskazywał, że wiadomość zawierała tekst, nawet jeśli był pusty.
 • W WhatsApp rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał poprawnie godziny na końcu wiadomości. Usunięto także dodatkowe znaki, które pojawiały się w mowie i alfabecie Braille’a podczas używania ALT+1 do 9 do przeglądania najnowszych wiadomości.
 • Po przeniesieniu fokusu na pole edycji Szukaj w Eksploratorze plików systemu Windows 11, JAWS automatycznie ogłasza tekst zastępczy wskazujący lokalizację, która będzie przeszukiwana.
 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu losowych znaków w komórkach stanu monitora brajlowskiego podczas przeglądania tabeli.
 • Rozwiązano problem zgłaszany przez niektórych użytkowników, powodujący awarię JAWS przy pierwszym uruchomieniu Microsoft Edge po uruchomieniu systemu, a JAWS był skonfigurowany do automatycznego uruchamiania.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie ENTER na łączu w przeglądarce schowka JAWS (INSERT+SPACJA, C) nie powodowało otwarcia określonej strony w domyślnej przeglądarce internetowej, zgodnie z oczekiwaniami.